Az őszinteség életem stabil várának alapköve!

A nyíltság, az őszinteség, az egyenes korrektség hiány a mai világban, mert sokan azonosítják őket a destruktív, romboló, éles kritikával. A kettő fogalomkör között léleknyi szakadék tátong. Míg az őszinteség épít, támogat, segít, addig a bántó kritika rombol, taszít, szétszakít. Miért akarnánk önként a pusztítás angyalaivá válni?